Kültür Sanat Seminer Dizisi

Kültür Sanat Seminer Dizisi

Değerli AKOB Üyemiz, Sevgili Dostumuz,

Sizinle Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneğimizin (AKOB) kentimizde gerçekleştireceği yeni bir projeyi, Kültür Sanat Seminer Dizisi ve akabinde hedeflenen Mersin kültür sanat sivil girişimi projesi’ni paylaşmak istiyoruz. 

Bildiğiniz üzere AKOB, Mersin başta olmak üzere, kültür ve sanat yaşamımızda geliştirici, kapsayıcı, sürdürülebilir proje ve çalışmalarla katkı vermeyi hedefliyor. Kültür sanat alanında faaliyet gösteren derneğimizin iki temel amacından bahsedebiliriz: Bunlardan biri opera, bale ve müzik alanında çocukları ve gençleri potansiyellerini gerçekleştirebileceği imkânlarla buluşturmakken diğeri de yaşadığımız toplumun kültür ürünleri ve sanatla buluşmasını sağlamaktır. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, AKOB olarak on beş yıldır faaliyetlerimizi bu iki ana eksende bütünlemeye çalışıyoruz.
İnanıyoruz ki kökleri yerel de olsa evrensel de olsa kültür yaşayan, kamusal bir üründür. Dolayısıyla kültüre ve sanata erişimin ve bu alanlarda nitelikli eserler yaratacak bir habitatın var olması bireysel bir hak olduğu kadar, bu konuda olanakların yaratılması da toplumsal bir sorumluluktur.

Kültür sanat, içinde bulunduğumuz sürdürülebilirlik çağında, gittikçe daha fazla sivil toplum ve yerel yönetimleri dayanak almaya başlamıştır. Sivil toplum ve yerel yönetimlerin gün geçtikçe artan işbirlikleri ve ortaklaşa çalışmaları bunun en iyi göstergeleridir. Bu ortamda, kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum organizasyonlarının ve yerel yönetimlerin, kültürel çoğulculuk ilkesiyle, kendi vizyonları üzerine tekrar düşünmelerini sağlayacak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabileceği ortamların oluşturulmasının, çalışmalarımızın pekiştirilmesi için büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu maksatla AKOB olarak, kent bileşenleriyle yaptıkları kapsayıcı ve katılımcı çalışmalarla etkin yerel yönetişimin değerli örneklerini sunan Mersin Kent Konseyi’nin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlıklarıyla 22 Eylül Cuma günü yeni bir projeye, Kültür Sanat Seminer Dizisi-1’e başlıyoruz. 

Kültür sanat alanında saygın çalışmaları olan isimlerle gerçekleştireceğimiz bu seminerlerde, kentimizin bileşenlerini bir araya getiriyoruz. Yerel yönetim temsilcileriyle; sivil toplum temsilcileriyle, kültür sanat alanında çalışan organizasyonlarla/ bireylerle; üniversite, meslek odası ve iş dünyası temsilcileriyle bir arada olacağız…

İlk seminerimiz Sayın Prof. Dr. Füsun Üstel’le “Kültür Politikası” başlığında gerçekleşecek. Kültür politikası alanında geniş bir yelpazeyi kapsayan değerli çalışmalarıyla tanınan, konunun saygın ismi Sayın Üstel’in davetimizi kabul etmesi kentimiz adına mutluluk vericidir. İKSV Kültür Hattı projesi Danışma Kurulu Üyesi görevinde de bulunan Üstel’le, 22 Eylül 2023 Cuma Saat:17:00’da AKİB Salonu’nda (Akdeniz İhracatçı Birlikleri) bir araya geliyoruz. 

Siz değerli üyemizi de aramızda görmek istiyor, seminerimize davet ediyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,
Demet Şaman Tarlakazan
AKOB Yönetim Kurulu Başkanı

*Destek ve katkılarından dolayı Mersin Kent Konseyine, Mersin Büyükşehir Belediyesine ve değerli üyemiz Gürkan Tekin’e teşekkür ediyoruz.

Not:
Değerli Üyemiz, altı dizilik hedeflenen seminerlerin akabinde Mersinli katılımcı dernek, kurum ve sanat severler olarak -tercihen- iki oturumlu bir atölye çalışması ile ortak anlayışların, çalışma alanlarının ve eylem planlarının ortaya çıkmasını sağlayacak, Mersin’in mevcut kültür sanat çalışmalarına katkı sunması amacıyla bir sivil girişim projesini de hedeflemekteyiz.Top