BAŞKANIN MEKTUBU

BAŞKANIN MEKTUBU

Mersin geçmişten gelen nitelikli birikimiyle sanat, müzik ve ulusal- uluslararası kültür alışverişinin tutkulu bir şehridir. Şehrimizi farklı kılan bu tutku uzun yıllara sari, kendi kendini besleyen bir devamlılıkla; nitelikli buluşmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bizler de bu verimli topraklarda AKOB olarak, 15 yıldır, gönüllü emeği üzerinde, sanatı dinleyiciyle; sanatçıyı sanatseverle buluşturuyoruz…

Kentimiz sahip olduğu birçok kültür sanat kurumuyla; güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla; geleceğe yönelik büyük umut vermekte, yetiştirdiği sanatçılarıyla dünyaya açılmakta, dünyadan sanatçıları kentimize, ülkemize çekmektedir.

Opera (ve bale) bulunan altı şehrimizden biri de ne mutlu ki Mersin’dir. Opera’nın açılışını takiben kurulan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’yla da kentimiz, sanatın üretimi ve arzını sağlayan değerli kurumlara sahip, kültür ve sanat alanında güçlü ve zengin yapısıyla öne çıkmaktadır.

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) gönüllülerden oluşan bir topluluk olarak, 2008 yılından bu yana Mersin’de müzik ve ilgili sanatların hem üretim hem de talep tarafını destekleyen faaliyetler gerçekleştirmektedir. AKOB, bu “iki ucun” buluşmasını sağlayacak birliktelikleri geliştirerek; çocuklar, gençler başta olmak üzere verimli çalışmalarımızla kentimize sanatla müzikle buluşmanın farklı olanaklarını sunmaktadır. Genç müzisyenlere performanslarını gösterebilecekleri platformlar sağlayarak şehrimizin, giderek ülkemizin, kendi yeteneklerine sahip çıkmasını sağlamakta, onların çağdaş müzik dünyasında iz bırakmalarına katkı vermeye çalışmaktayız.

AKOB olarak etkinliklerimizin özelliği, niteliği, çeşitliliği ve zenginliğine dikkat edecek olduğunuzda; bazı projelerin gerçekleşmesi imkânsızmış gibi görünen hayallerin üzerine kurulmuş olduğuna vurgu yapmak isterim(!) AKOB’da kendini vakfederek çalışan farklı formasyonlara sahip çok değerli yönetim üyelerimiz bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmekte olduğumuz projelere AKOB olarak birer birer, hayallerle başlayarak cesaret ettik… Çünkü: “Kent ile Elele Sanat Projesi” mottosuyla, Mersinliler, yerel yönetimiyle, kurumlarıyla ve kişisel katkılarıyla, bize güven veren desteklerini ve süreklilik sağlayan sponsorluklarını esirgemediler.

Bütün bu çalışmalarımızın, gerçekleştirmekte olduğumuz projelerin başta gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere kadınlıerkekli tüm insanlarımıza umut, enerji ve tutku yaratmasını ümit ediyoruz…

Ülkemizi derin acı ve kedere boğan, kelimelerin ifadeye yetmediği bir deprem felaketi yaşadık. Yurttaşlarımızla her bir koldan yaraları sarmaya maddi manevi şifa olmaya çalışıyoruz. İnsanlık tarihi büyük yıkımlarda, acılarda sanatın sağaltıcı yönünden güç almıştır. AKOB ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağı olan, beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi en temel çocuk/insan haklarından birinin de kültür ve sanata erişim olduğunu savunmaktadır. Yine insan, -ruha dokunan, “özüne” götüren- derin sanatın şifasında ifade bulacaktır.

O nedenle bizden haberdar olan ve bu sözlerimi okuyan değerli okurları, birbirimize daha yakın olmaya; dinleyici olmaya, takipçi olmaya, destekçi olmaya, gönüllü olmaya, sanatçı olmaya ve hep birlikte olmaya çağırıyoruz.

Demet Şaman Tarlakazan

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği (AKOB)

Yönetim Kurulu Başkanı


Top