KURUMSAL

KURUMSAL

 

TARİHÇE

Mersin’de sanat ve kültür yaşamının zenginleştirilmesinde kent insanının daha güzele ulaşma isteği, iradesi ve katılımıyla 1980’lerden sonra kurulan iki derneğin büyük önemi vardır. İçel Sanat Kulübü ve Mersin Kültür Merkezi Derneği.

26. yılını kutlayan ve çok büyük bir yelpazedeki sanat ve kültür faaliyetleri ile kentimizin kültür yaşamına sunduğu çok yönlü kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra Nevit Kodallı Konser Salonu gibi mekânlar kazandıran İçel Sanat Kulübü, kentteki birçok sanatsal ve kültürel oluşumu, kurumu doğurmuş ana kurumdur.

Mersin Kültür Merkezi Derneği ise Mersin’in müzik yaşamına kazandırdıklarıyla anılan bir kurum olarak geçmişte büyük görevler üstlenmiştir. Bu dernek Mersinlilerin katkısı ve özverili çalışmaları ile Mersin’de bir opera ve bale kurumu kurulmasını ısrarla kültür bakanlığından talep etmiş, yer olarak eski Mersin Halkevi binasını önermiş, Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü’nün bu binada kurulma kararından sonra, binanın onarımına ve donanımına katkıda bulunmuştur. Yıllarca Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile işbirliği içinde kentin birçok katkısını bu kuruma aktarmıştır. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluşunun 10. yılını kutlama programından, her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Müzik Festivali’nin doğmasını sağlamıştır. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin EFA-European Festivals Assocaiation'a üye olarak kabul edilmesinde ve Mersin’de çok sesli müzik kültürünün gelişmesinde, Mersin’in dünyaya açılmasında önemli roller üstlenmiştir

İzleyen yıllarda yasal zorunluluklar nedeniyle Mersin Kültür Merkezi Derneği’nin ismi Mersin Kültür ve Sanat Derneği olarak değiştirildi. Önemli bir kültür ve sanat destekçisi olan dernek başkanı Hanri Atat yaşamdan ayrıldı ve dernek 2008 yılında festival yürütücülüğünü bıraktı ve sessizlik içine girdi.

2008 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini üstlenen ünlü besteci ve orkestra şefi SELMAN ADA'nın isteği, yönlendirmeleri ve katkıları ile “AKOB” Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği kuruldu. Mersin Opera ve Bale Müdürlüğü’ne ve kentin müzik yaşamına destek verecek bu kurumun kurulmasıyla, eski Mersin Kültür Merkezi Derneği’nin ruhunu ve amaçlarını yaşatmaya yönelik çalışmalara başlandı. Akdeniz Opera ve Bale kulübü 2023 yılıyla birlikte yaşamında onüçüncü yılına girdi ve düzenlediği konserlerle, yaptığı çalışmalarla Mersin’in önemli bir sanat kurumu oldu.

Etkinliklerin yanı sıra AKOB, Mart 2010 da çıkartmaya başladığı “AKOB” Kültür ve Sanat Dergisi ile ulusal bazda da sesini duyurmaya başlamıştır. Anadolu’da ilk Opera ve Bale temsilinin 1947 yılında Mersin Halkevi’nde gerçekleşmesinden sonra Türkiye’nin ilk Opera ve Bale Dergisi’ni çıkartmanın kıvancını taşıyan Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’nin AKOB Dergisi, müzik dergiciliğinde Anadolu’dan yükselen bir ses olarak dikkat çekmekte ve büyük hedeflere ilerlemektedir.

MİSYON

Türk Ulusal Çağdaş Opera Bale, Oda Müziği, Koro ve Senfonik Müzik sanatının kalkınması; sanatçıların ve ilgili kültürel mirasın desteklenmesi, korunması amacı ile kurulmuştur. Akdeniz Opera ve Bale Derneği Kültür ve Sanat alanlarında faaliyet gösterir.

AMAÇLAR

*Mersin Devlet Opera ve Balesi kurumunu, sanatçılarını, çalışmalarını izlemek, desteklemek, işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmak.

*Misyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalar, konserler, festivaller, şenlikler organize etmek, işbirliği yapmak.

*Üstün yetenekli genç sanatçılara burs ve enstrüman, cihaz desteği vermek.

*Yetenekli ve başarılı - destek ihtiyacı belirlenen, çocuk ve gençlerin çoksesli ve senfonik müzik dalında gelişme ve yetişmelerini sağlayarak projeler üretmek ve uygulamak, yaşam kalitelerini iyileştirmek.

*Mersin’de “Opera ve Bale Müzesi” açmak.

*Uluslararası platformda Akdeniz Ülkeleri Opera ve Bale kurumlarını bir araya getirmek, Lig kurmak, ortak eğitim ve sanatsal projeler geliştirmek.

*Araştırma, eğitim çalışmaları düzenlemek, yayınlar yapmak, üyelerinin çoksesli müzik, senfonik müzik, opera ve bale sanatları konularında bilgi ve kültürel birikimlerini zenginleştirmek,

*Sosyal, kültürel ve sanatsal tesisler kurmak, işletmek.

*Opera ve Bale ile ilgili görsel ve işitsel arşiv oluşturmak, nota yayınlamak, telif haklarını korumak…

“AKOB” KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ

AKOB Dergisi Anadolu’da yayınlanan Türkiye’nin ilk opera/bale ve klasik müzik dergisidir. İki ayda bir yayınlanan ve kısa sürede ulusal bazda tanınan, takdir edilen ve uluslararası irtibatları gün geçtikçe artan dergimizde bazı yazılar bi-lingual olarak (İngilizce/Türkçe, İtalyanca/Türkçe, Fransızca/Türkçe) yayınlanmaktadır.  Her sayısı ofset baskı, kuşe kapak ve Amerikan ciltleme tekniği ve güncel tasarım tekniklerinden yararlanılarak ve fotoğraf sanatçıları ile işbirliği yapılarak hazırlanan dergi 1000 adet basılmaktadır.

Ayrıca yine Akdeniz Opera Bale Kulübü bünyesinde hazırlanan ve 2015 yılından itibaren tüm opera ve bale evlerinde sanatseverlere ulaştırılan Opera ve Bale dergisi de  2018 yılına kadar yayın hayatına devam etmiştir.


Top